PARAANA -A MERO HAJUR 3 – Ashish Aviral, Anju Panta | New Nepali Movie Song | Anmol KC, Suhana Thapa


संसार एस्तै रैछ पराणणणण … संसार एस्तै रैछ पराणणणण … संसार एस्तै रैछ पराणण … ताम्रो पत्र कोरे मैले सिलालेख ठोकें पिरिमका तिम्रा मैमा आफ्नै दिलमा खोंपे…… तन पनि तिम्रै नाउँ मनै तिम्रै नाउँ~~~~~~~ तमसुकै गरिदिए धनै तिम्रै नाउँ~~~ ~~~~ आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त मायामा धाइ रनी ए मायाको मन ढुङ्गोइ मा जाइरानी ए मेरो मन त अर्कैको भै रा छ ए बिना सित्ति यो केटो धाई रा छ हो ओ पराण पराण संसार एस्तै रैछ पराणणणण … ओ हो पराण पराण संसार एस्तै रैछ पराणणणण … हे पराण पराण संसार एस्तै रैछ नी पराणणणण … घट घट पानी पिएँ फाँट फाँट चारेँ ~~ तिमि सँग बोले हासें मन त उतै परें ~~~ लेक लागे लू लागे ज्यान त माटो माथी ए सयौँ जुनी तिम्लाई राख्छु दिल्कै पाटो माथी दिल्कै पाटो माथी दिल्कै पाटो माथी व्यर्थै माया ए व्यर्थै माया ए व्यर्थै माया नबुनौ जाली त ए एउटा हात्ले बज्दैन ताआ ली त ओ हो पराण पराण संसार एस्तै रैछ पराणणणण .. ओ हो पराण पराण संसार एस्तै रैछ पराणणणण .. वारी बन परी बन मजुर को ताँती ए झल्को तिम्रै मात्रै आम्छ दिन होस् या राती घुलु घुलु गरी बग्छ जरुवा को पानी ~~ पानी होइन चोखो माया बटुवा ले खानी बटुवा ले खानी बटुवा ले खानी ~~~~ आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त मयामा धाइ रनी ए मयाको मन ढुङ्गोइ मा जाइरानी ओ हो पराण पराण संसार एस्तै रैछ पराणणणण … ए हे पराण पराण संसार एस्तै रैछ पराणणणण … हे हे पराण पराण संसार एस्तै रैछ पराणणणण … ओ हो ओ हो पराण पराण संसार एस्तै रैछ पराणणणण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *